كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) سعيد

سعيد
[ شناسنامه ]
آشنايي با مولتي مترهاي ديجيتال و آنالوگ ...... چهارشنبه 91/1/16
مقاومت هاي الكتريكي ...... يكشنبه 90/11/23
ديود ...... شنبه 90/11/22
ترانسفورماتور ...... شنبه 90/11/22
نيروگاه هاي برق ...... پنج شنبه 90/11/6
ترانزيستور ...... دوشنبه 90/10/12
نيروگاه هاي برق ...... جمعه 90/10/9
  ==>   ليست غير آرشيوي ها